/* Clear floats after the columns */ .row:after { content: ""; display: table; clear: both; } For brushing up on your CSS knowledge, check out http://www.w3schools.com/css/css_syntax.asp End of comment */

Orienteringskartan

Orienteringskartan

En orienteringskarta är en speciell typ av karta som används inom sporten orientering. Den är utformad för att hjälpa orienterare att navigera och hitta kontrollpunkter i terrängen så snabbt och effektivt som möjligt. Här är några viktiga delar av en orienteringskarta:

Terrängdetaljer: Kartan visar olika terrängdetaljer som skog, sankmarker, öppen mark, sjöar, vägar, stigar, höjdlinjer och andra natur- och markformationer. Dessa detaljer är avgörande för att orienteraren ska kunna fatta beslut om bästa vägen att ta.

Kontrollpunkter: Kontrollpunkterna är markerade på kartan med cirklar och nummer. Dessa representerar de platser som orienteraren måste besöka i en viss ordning under tävlingen. Kontrollpunkterna kan vara markerade med en specifik symbol som gör det lätt att känna igen dem.

Skala: Skalan på kartan visar förhållandet mellan kartans storlek och verklig terräng. Till exempel kan skalan vara 1:10 000, vilket innebär att varje centimeter på kartan motsvarar 100 meter i verkligheten.

Områdesbeskrivning: Kartan kan innehålla en beskrivning av området, inklusive markägarens namn och eventuella restriktioner, såsom områden som är privata eller skyddade.

Höjdlinjer: Höjdlinjer används för att visa terrängens höjdskillnader. De hjälper orienteraren att förstå områdets topografi och vilka sluttningar som måste övervinnas.

Riktning: Kartan visar riktningen, vanligtvis norr, så att orienteraren kan använda kompassen för att räkna ut sin riktning i terrängen.

Kompasståtring: En orienteringskarta innehåller ofta en kompasståtring som hjälper orienteraren att justera sin kompass så att den pekar i rätt riktning i förhållande till kartan.

Kontrollnummer: Vid varje kontrollpunkt finns ett nummer som korresponderar med numret på kartan. När orienteraren når en kontrollpunkt ska de kontrollera att numret stämmer överens med kartan.

Orienteringskartor är vanligtvis mycket detaljerade och precist uppmätta för att ge orienteraren nödvändig information för att navigera genom terrängen och hitta kontrollpunkterna. Kartan är en central del av orienteringssporten och kräver färdigheter i att använda den tillsammans med en kompass för att följa en planerad rutt och hitta kontrollpunkterna i rätt ordning.